Znak SFRU J

obvestila

MIZŠ

Pogajanja.

Lep pozdrav.

Predlog za vlado

Uvrščanje delovnih mest plačne skupine J s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS).

From: <>;
Sent: Saturday, November 12, 2022 3:16 PM
To: ;
Subject: Predlog "Uvrščanje delovnih mest plačne skupine J s KP"

S spoštovanjem.

Sindikat SFRU-J

 

Dopolnitev dnevnega reda za pogajanje za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi za VIZ

From: <>;
Sent: Tuesday, October 25, 2022 4:23 PM
To:
Cc:
Subject: FW: Dopolnitev dnevnega reda iz vabila za začetek pogajanj za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Poziv k reševanju odprtih zahtev sindikata.

Spoštovani,

posredujemo predlog za dopolnitev dnevnega reda iz vabila za začetek pogajanj za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. V kolikor ni možnosti dopolnitve dnevnega reda,  predlagamo in vas prosimo za sestanek, katerega vsebina bo obravnavala posredovane predloge in njihovo problematiko ter podane rešitve s strani ministrstva.

Priloge:

  • - Predlogi za spremembe Pravilnikov o standardih in normativih
  • - Delovni predlog MIZŠ
  • - Predlog za spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Sindikat SFRU-J je podpisnik KPVIZ in aneksov.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3314/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-dejavnost-vzgoje-in-izobrazevanja-v-republiki-sloveniji

Hvala za prijazno sodelovanje. V pričakovanju odgovora, vas prisrčno pozdravljamo.

Sindikat SFRU-J

Ministrstvo za zdravje

Pogajanja se nadaljujejo.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2022136

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3313/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-dejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije

Sindikat SFRU-J je tudi podpisnik Kolektivna pogodbe za zdravstvo in socialno varstvo. Sindikat je podpisal Aneks h kolektivni pogodbi za zdravstvo in socialno varstvo. Pogajanja se nadaljujejo.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje