Znak SFRU J

obvestila

Pogajanja

Spoštovani.

Kot ste seznanjeni iz medijev pogajanja za spremembo plačnega sistema potekajo zelo intenzivno- krovna pogajanja in stebrna pogajanja. V procesu pogajanj aktivno sodelujemo in se borimo za enakovredno vrednotenje naših delovnih mest v celotni plačni skupini J, v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami. Ker pogajanja tečejo, se podatki in predlogi nenehno spreminjajo. Glavne teme pogajanj: odprava nesorazmerij, priprava novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju, priprava metedologije za spremembo in uvedbo novega plačnega sistema, priprava časovnice dinamike in načina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, usklajevanje predloga Zakona o javnih uslužbencih,... 

Velike težava v celotnem javnem sektorju je pomanjkanje računovodij. Je deficitaren poklic. Zaradi velike odgovornosti in obremenitev ter vrednotenja dela na razpisana delovna mesta ni prijav. V kolikor pa se kdo prijavi z VII/2 pa v nekaj dneh odstopi od prijave. Zato je nujno potrebno za celotni javni sektor delovna mesta vrednotiti v skladu z odgovornostjo in zahtevnostjo ter upoštevati tržne zakonitosti. Odprava nesorazmerij je bistvenega pomena za deficitarne poklice v javnem sektorju.

S spoštovanjem.

Refundacije

Problematika v letu 2023

Refundacije bolezni:

- v letu 2023: neto načelo: obračun plač: 464/23 ter 17/464

- 31.12.2023 v bilanci stanja: 17/ter otvoritev 1.1. 2024: 17/

- v letu 2024: bruto načelo: 17/760-obračun plače za januar 2024

- priliv ZZZS za refundacijo boleznin iz leta 2023 : 110/17

- evidenčno knjiženje po denarnem toku: izplačilo plač 400/499

- refundacija sredstev s strani ZZZS: 799/740200 prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

Upamo, da vam bo v pomoč-razlaga Ministrstva za finance.

Lep pozdrav.

lepe želje ob dnevu žena

Spoštovane,

 želim vam lep 8. marec.

 Vse dobro in veliko pozitivne energije ….

Lep praznik.

 S spoštovanjem.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje