Znak SFRU J

obvestila

pogajanja se nadaljujejo

Pogajanja o prenovi plačnega sistema

V sindikatu SFRU-J na pogajanjih aktivno sodelujemo in opozarjamo na nesorazmerja obstoječega plačnega sistema. Lahko z gotovostjo trdimo, da  naša prisotnost na pogajanjih vpliva na potek vrednotenja delovnih mest v plačni skupini J.  Istočasno pa se zavedamo, da se nesorazmerja v celoti ne odpravljajo. Še vedno je veliko odprtih vprašanj in neusklajenosti:

  • - Usklajevanje plač z inflacijo (minimalna plača)
  • - Časovnica implementacije novega plačnega sistema, v kolikor bo prišlo do dogovora
  • - Dinamika izplačil

S spoštovanjem.

 

MVI

Pravilnik OŠ.

Pravilnik osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom.

Mnenje.

Mnenje.

Sindikat je posredovali in opozarjal na problematiko, ki jo prinaša ukinjanje oddelkov podaljšanega bivanja. Ministrstvo je pripombe upoštevalo le do neke mere. Sindikat bo podal pozitivno mnenje smo na Pravilnik osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom. Na PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole pa bo podal negativno mnenje in pozval k upoštevanju sindikalnega predloga v celoti.

S spoštovanjem.

e-demokracija

Javna objava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Spoštovani preglejte spremembe pri finančno računovodskih delavcih in administrativnih delavcih.
Iz predlaganega pravilnika je razvidno, da oddelkov za podaljšanje bivanja ne bo več, zato si sindikat prizadeva za znižanje noramtiva pri naših poklicih (število oddelkov je podlaga za 100 % zaposlitev). Iz predloga je razvidno, da so upoštevali znižanje normativov za 4 oddelke, iz 18 na 14. Vaša stališča posredujte sindikatu in na e-demokracijo. 
Pravilniki so dostopni na portalu E-demokracija na naslednjih povezavah:
S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje