Znak SFRU J

JN

V UL RS 53/2022 (15.4.2022) je bil spremenjen Pravilnik o objavah pogodb s področja JN in od 1.1.2023 dalje je potrebno za pogodbe JN, sklenjene od 1.1.2023 dalje, mesečno poročati o izvršenih plačilih za te pogodbe. To bo potem javno objavljeno na portalu javnih naročil. Gre za poročanje o pogodbah JN večjih vrednosti, ki so objavljene na portalu javnih naročil.

Do 18. v mesecu je potrebno za predpretekli mesec poročati identifikacijske podatke o prejemniku plačila – naziv in davčna številka, znesek plačila in datum izvršenega plačila. Do 18. marca je potrebno tako poročati za mesec januar 2023.

Na portalu  https://jnplacila.ujp.gov.si/#/ se opravi registracija z digitalnim potrdilom.

Navodila za uporabo portala: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/jn-placila/UjpJnPlacila-Navodila-za-uporabo.pdf

 

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje