Znak SFRU J

obvestila

voščilo

MIREN BOŽIČ IN ZDRAVO NOVO LETO 2022.

srecno2022

S spoštovanjem.

SURS

Odgovor.

Lep pozdrav.

Pogajanja

Spoštovani.

Na naš reprezentativen sindikat se obračate s vprašanji o pogajanjih, ki so bila napovedana na temo usklajevanje vrednosti plačnih razredov, izhajajoč iz spodnjega dela plačne lestvice. Pogajanja so v teku in pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sta podali predlog o usklajevanju plačne lestvice glede na minimalno plačo. Takoj, ko bo vlada sprejela izhodišč za pogajanja, se naj bi s pogajanji nadaljevalo v drugi polovici decembra.

Sindikalni predlog:

  • - določitve novih vrednosti plačnih razredov,
  • - letno uskladitev vrednosti plačnih razredov z inflacijo in rasti produktivnosti na ravni države

Glede na to, da delovna mesta izhajajoč iz spodnjega dela plačne lestvice so dejansko delovna mesta plačne skupine J1, J2 in J3, si v sindikatu prizadevamo, da se bistveno popravijo ta izhodišča za celotno plačno skupino J. V primerjavi z minimalno plačo so najbolj degradirana delovna mesta TR IV, V, VI.

Do izvzema dodatkov iz z zakonom določenega  minimalnega plačila smo pri plačah imeli uravnilovko do V. stopnje izobrazbe (V. tarifni razred), po izvzemu dodatkov iz minimalne plače s 1.1.2020 pa imamo uravnilovko najmanj do VI. stopnje izobrazbe (VI. tarifni razred), saj čistilka (I.,II.,TR) za opravljeno delo prejme enako plačilo kot zaposleni na delovnem mestu v VI. TR. Menimo, da se mora uskladiti celotna plačna lestvica.

Zavedamo se, da je sindikat SFRU-J na podlagi dogovorov in usklajevanj z ministrstvom dosegel pomemben sistemske premike pri spremembi Pravilnikov za standarde in normative v vzgoji in izobraževanju, saj se v zadnjih tridesetih letih na tem področju ni praktično naredilo nič. Dosegli smo spremembo plačnega dne, ukinitev polletnih bilanc, premike pri statusu naših poklicev, pomemben prispevek dajemo k zakonskim spremembam na področju plač v javnem sektorju, odzivamo se in dajemo predloge za izboljšave postopkov, ki so zakonsko določeni, itd. Le s strokovnimi odzivi in delovanji lahko vplivamo na spremembe, ki se dotikajo našega strokovnega dela in položaja v družbi.

Seznam delovnih mest plačne skupine J.

S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje