Znak SFRU J

obvestila

Pogajanja

Dnevni red.

Lep pozdrav.

Povzetek pogajanj

Povzetek pogajanj.

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se v skladu z dogovorom na uvodnem srečanju, ki je potekalo 20. junija 2022, ponovno sestali  na naslednjem krogu pogajanj - 4.7.2022.  Na junijskem uvodnem srečanju so sindikati izpostavil, da se je treba najprej dogovoriti o zvišanju vrednosti plačnih razredov, o pobudi  za višji regres, o zvišanju povračila za prevoz na delo (potrebna  razbremenitev obdavčitve) ter ustreznem vrednotenju delovnih mest v spodnji tretjini plačne lestvice. Doseženo je bilo strinjanje, da se vladna in sindikalna pogajalska skupina o usklajevanju višine plačnih razredov in višjem regresu začneta pogajati takoj.

Vlada je v naslednjem krogu pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki je potekalo 4. julija 2022, ponudila  za javne uslužbence do 24. plačnega razreda enkratne draginjske dodatke – 325,00 evrov poračuna  regresa.

Z odločitvijo vlade, da se usklajevanje plačne lestvice za zdaj umakne s pogajanj, se sindikati nikakor niso strinjali. Pogajalski skupini sta izpostavili, da pri odločitvi vlade gre za kršitev pogajalskega sklepa, ki je bil sprejet na uvodnem srečanju in za kršitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 5. člen ZSPJS določa, da se  vrednosti plačnih razredov  usklajujejo praviloma enkrat letno. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje. Zadnjih deset let se vrednosti plačne lestvice niso usklajevale z inflacijo.

Sindikati zagovarjajo stališče, da je potrebno vrednost plačnih razredov nujno uskladiti z inflacijo, s katero naj bi zaključili do konca  septembra 2022. Sindikalna stran od vladne pogajalske skupine pričakuje, da bo od vlade  dobila mandat, za nadaljnja pogajanja. V kolikor ne, ni izključeno zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje