Znak SFRU J

obvestila

Državni zbor

From: Jozica Franges [mailto:]
Sent: Tuesday, November 30, 2021 4:55 PM
To: '' <>;; '' <>;
Subject: Predlog za spremembo ZOFVI (53. a člena)

Spoštovani Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, g. Igor Zorčič.

Sindikat SFRU-J na zahtevo članstva seznanja Državni zbor, ki je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji s Predlogom spremembe ZOFVI. Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J se obrača na vas s prošnjo, da  v petek, 3. decembra, ko je napovedana seja pristojnega parlamentarnega odbora, ki bo obravnaval predlog novele ZOFVI, odbor obravnava ali se seznani tudi s predlagano spremembo ZOFVI v 53. a členu, ki govori o postopku za imenovanje ravnatelja. V priponki posredujemo Predlog za spremembo ZOFVI. Že vrsto let se sindikat SFRU-J bori proti degradaciji enega dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Nedopustno je dejstvo, da zaposleni v vzgoji in izobraževanju plačne skupine J (cca 17.000 zaposlenih) nimajo pravice izraziti svoje mnenje pri izvolitvi nadrejenega.  V 21. stoletju se zaposleni plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju borijo za volilno pravico (vodje finančno računovodskih služb, računovodji, finančniki, knjigovodji, poslovni sekretarji, tajniki viz, kadroviki, kuharji, hišniki, čistilke, administratorji, itd.). Volijo lahko vlado, predsednika države, nimajo pa pravico izraziti mnenja pri izvolitvi direktorja, ravnatelja. Na Univerzi Maribor so prisluhnili pozivom sindikatov in leta 2018 spremenili predpise tako, da so rektorja Univerze v Mariboru volili vsi zaposleni, tudi nepedagoški delavci plačne skupine J.

V pričakovanju odgovora in iskanja rešitev za odpravo degradacije in diskriminacije enega dela zaposlenih v javnem sektorju na področju vzgoje in izobraževanja, vas prisrčno pozdravljamo.

Sindikata SFRU-J

Predsednica sindikata

Jožica Frangeš, mag.ekon.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje