Znak SFRU J

obvestila

Odgovor Ministrstva za finance -pomembnost bilančnih podatkov

Predlogi za zamik oddaje bilanc za leto 2020 in zamik roka za izplačilo plač v tistem delu javnega sektorja, kjer je plača petega v mesecu za pretekli mesec. Ob tem mora država prav tako poročati mesečne javnofinančne podatke v okviru Direktive sveta 2011/85/EU po denarnem toku za sektor država in podsektorje. V kolikor računovodski podatki iz izkazov ne bi bili zagotovljeni v roku, bi bila ogrožena oziroma vprašljiva kvaliteta in pravočasnost poročanja javnofinančnih podatkov po 2. odstavku 3. člena omenjene direktive. Še ena velika priznana odgovornost dela našega zahtevnega poklica.

Lep pozdrav.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje