Znak SFRU J

Poslanstvo, vizija, vrednote

POSLANSTVO SFRU-J

Kako uspešni bomo pri doseganju naših zahtev v nadaljnjih korakih za doseganje postavljenih ciljev, je odvisno samo od nas samih. Naše smernice in izhodišča so:

 • pravičnejše vrednotenje našega dela, v skladu z 2. odstavkom 1. člena ZSPJS, iz katerega kot eden izmed temeljnih ciljev tega zakona izhaja uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah.
 • boljši delovni pogoji,
 • varovanje naših delovnih mest pred zunanjimi izvajalci (preprečitev outsourcing-a),
 • bolj ugodnejši (življenjski) normativi našega dela,
 • spremembe sistemizacij in pravilnikov na ministrstvih,
 • sodelovanje pri zakonodaji, ki pomembno vpliva na naše področje dela,
 • pomen strokovnosti in zahtevnosti našega dela v družbi,
 • aktiviranje podpore vseh strokovnih institucij, ki eksistirajo na osnovi naših poklicev skozi strokovna izobraževanja,
 • boljša medsebojna povezanost, sodelovanje in podpora.

VREDNOTE SFRU-J

vrednote

Naše vrednote so temelj našega obstoja in delovanja. Izhajamo iz:

 • PRAVIČNOSTI: zagovarjamo spoštovanje prava in človekovih pravic,
 • HUMANOSTI: opozarjamo na pomembnost upoštevanja človeškega dostojanstva in strpnost,
 • SKRBI ZA SOČLOVEKA: poudarjamo pomembnost vzajemnega spoštovanja in solidarnosti ter
 • INTEGRITETE: s poštenostjo in vztrajnostjo bomo dosegli naše cilje.

 

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje