Znak SFRU J

INTERNI AKTI

 

Uradni list RS, št. 44/2023

Podpisniki KP za kulturo odločba

Uradni List RS, št. 108/2022

Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del - potrdilo o naknadnem pristopu h KP

Potrdilo KPVIZ

Potrdilo KP za zdravstvo in socialno varstvo RS

Uradni list-podpisnik KPVIZ

Uradni list-podpisniki KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva RS

Zapisnik o izvedbi kongresa SFRU-J.

Sklep o izvedbi kongresa SFRU-J z razpisom volitev

Predlog MIZŠ. 

 Zahtevek za solidarnostno pomoč-epidemija COVID-19.

Reprezentativnost sindikata pri delodajalcu - 13.9.2018

Obrazec Zahteva za izplačilo solidarnostne pomoči za člana reprezentativnega sindikata

Sklep o objavi seznama upravicencev do donacij za leto 2018 - Uradni list RS, št. 38/2018 z dne 6.6.2018

Zahteva za izplačilo jubilejne nagrade za člana reprezentativnega sindikata

Pristop sindikata k k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RSza negospodarske dejavnosti v RS - Uradni list RS št. 29 - 26.4.2018

Potrdilo o naknadnem pristopu Sindikata SFRU-J k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS - 16.4.2018

Odločba o reprezentativnosti SFRU-J - 28.8.2017

Odločba o registraciji sindikata SFRU-J - 4.1.2017

Zahteva za hrambo statuta SFRU-J - 21.12.2016

Dopis ministrstvu za finance - 24.9.2015

Delovna mesta v računovodstvih na tožilstvih RS - 14.4.2014

Ministrstrstvo za šolstvo in šport - Obvestilo ministra dr. Igorja Lukšiča - 11.5.2010

Slovenski inštitut za revizijo - Strokovnost in zahtevnost dela računovodij v javnem sektorju - 16.1.2009

Računovodje pri ministru - Pravično vrednotenje računovodskega dela v izobraževanju - 4.12.2009

Ministrstrstvo za šolstvo in šport - Dogovor ministra dr. Milana Zvera - 15.9.2008

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje