Znak SFRU J

Odziv na podpis Aneksa št. 11 h KPJS

Podpis Aneksa št. 11 h Kolektivni pogodbi  za javni sektor.

Naš sindikat bo podpisal aneks. Vsebina:

V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17 in 46/17) se v 16. členu, v tabeli plačne skupine I, pri delovnem mestu Vodja gasilske izmene I, šifra ODM I017165, plačni razred brez napr. »32« nadomesti s plačnim razredom brez napr. »33«.

S spoštovanjem.

 

 

 

KONTAKT

 

E-pošta

 

Telefon
040 704 220

 

 

Iskanje